Använda iPad volym knappar och Slide Switch | iPad skolan del 5

| februari 24, 2013

Använda iPad volym knappar och Slide Switch | iPad skolan del 5

I det här inlägget ska vi lära oss att använda iPad volym knappar och Slide Switch reglage. På sidan på din iPad sitter knapparna för att höja och sänka volymen på din iPad. Det sitter även en Slide Switch där, en svart liten spak som man kan ställa i två lägen.

del_005_slide_switch

Man kan välja vilken funktion man vill att Slide Switchen ska ha. Antingen kan man välja att använda den som en Mute knapp för volymen, d v s att om man skjuter den i ena läget så stängs ljudet av och i andra läget är ljudet på. Den här funktionen har iPad:en vid leverans. Om man istället så önska kan man välja att ställa in den till att ha funktionen att låsa skärmens orientering, d v s att skärmen inte ska rotera om du vrider din iPad. För att ändra dessa inställningar så gör du följande steg:

  1. Tryck på Hem knappen
  2. Välj Inställningar
  3. Välj fliken Allmänt
  4. Här hittar du följande ”Sidoknappens funktion:”
    Där man väljer Ljud Av alternativt Lås rotering beroende på vilken funktion man vill ha.

Category: iPad Skolan

Comments are closed.