Timeband – Ett säkert sätt att effektivisera din tid

| augusti 22, 2013

Timeband – Ett säkert sätt att effektivisera din tid

Timeband är en app där du enkelt kan göra dina idéer och planer till en väl fungerande planering med inplanerade aktiviteter och milstolpar som kan hjälpa dig att nå fram till målet. Timeband lämpar sig både till professionella företagare som ska planera ett stort projekt och till den vanliga personen som vill göra planer för sin fritid eller semester till exempel. Det är alltså det perfekta verktyget för att kunna skapa en effektiv tidsplanering och projektplanering på din iPad. Timeband finns idag endast tillgängligt för iPad.

Timeband

Det är ganska enkelt att använda Timeband. Man börjar med att ange det startdatum man har, sedan anger man hur länge projektet ska löpa. När man gjort det kan man på tidslinjen lägga till aktiviteter, milstolpar, delmål, möten eller något helt annat. Sedan kan man se sin planering som ett lättöverskådligt diagram i form av en tidslinje. Det finns också möjlighet att anpassa stil, utseende och färg på diagrammets utseende. Sedan finns det en möjlighet att mejla eller skriva ut planeringen och på så sätt lätt dela med sig av den till andra.

När du öppnar Timeband så blir du uppmanad att öppna eller skapa ett nytt projekt. Det negativa med Timeband är att den alltid startar på detta sätt. Jag hade velat att den automatiskt hade öppnat det projekt man höll på med då man stängde programmet föregående användning istället för att behöva öppna projektet manuellt varje gång man använder den.

Men i övrigt så tycker jag att Timeband är en app som fungerar väldigt bra. Den är mycket enkel att använda, krävs bara några minuter av experimenterande innan man förstått hur den fungerar och är upplagd. Det är väldigt enkelt att navigera genom de olika delarna av programmet och att börja skapa nya projekt och dokument.

Enligt mig så kan det mycket väl vara så att Timeband kan bli ett ovärderligt verktyg för många företag som är i behov av att göra många projekt som kräver en lättöverskådlig och tydlig planering för att projekten ska ros i land inom utsatt tid och med ett bra resultat. Timeband kostar 49 kr på appstore vilket kan kännas ganska dyrt, men personligen så tycker jag att appen inte är nödvändig för vanliga personer. Det är istället dem som är i behov av att genomföra större professionella projekt som kan tänkas dra mycket nytta av att använda Timeband.

Category: Nyttoprogram

Comments are closed.